Hlavní sponzoři:

Průmyslová keramika         Promat         PD Refractories         Fireclay


Odborný seminář:
Provádění žárostaveb
-Oxidické materiály tvarové, část I.

P-D Refractories CZ


Velké Opatovice


19. října 2022


Obsah semináře navazuje na úspěšný projekt překladu odborné publikace Fachkunde für den Feuerungs- und Schornsteinbauer / Příručka pro provádění žárostaveb.

 

Program Odborného semináře:


9:00 Uvítání (Ing. Stanislav Dvořák)

9:30 – 10:30 Exkurse  (Ing. Tomáš Strouhal)

10:45 – 11:30 Přednáška: Žárovzdorné materiály hutné, tvarové I (Ing. Lucie Keršnerová, PhD.)

11:45 – 12:45 Přednáška: Žárovzdorné materiály hutné, tvarové II (Ing. Karel Lang, CSc.)

13:00 – 13:45 Oběd

14:00 – 15:00 Přednáška: Žárovzdorné materiály tvarové, izolační I, (Ing. Lucie Keršnerová, PhD.)

15:00 – 15:30 Shrnutí a závěr

 

 

 Závazná objednávka publikace Příručka pro provádění žárostaveb je vítána (Cena: 2 tis. CZK, 1 tis. CZK pro členy SiS ČR).  

 2008 - 2023 © Silikátová společnost České republiky z.s. | www.silikaty.cz | Počet návštěvníků: 135843