Hlavní sponzoři:

Průmyslová keramika         Promat         PD Refractories         Fireclay


Konference SUROVINY 2021

 

Silikátová společnost ČR Vás srdečně zve na konferenci: POZVÁNKA VE FORMÁTU PDF.


SUROVINY 2021

20. května 2021


Budova českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 5, Praha 1.

 

INFORMACE:

Témata konference:
Těžba, úprava a doprava silikátových surovin

 

Svou registraci na konferenci zašlete, prosím, na adresu sis@csvts.cz. Konečný termín pro zaslání abstraktů je 31.1.2021 a pro plné texty 31.3.2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude možné se konference účastnit i elektronicky. V případě elektronické účasti mají účastníci nárok na nižší vložné.

 

Vložné:

 

Předběžný program konference: 

09.30-10.00 Registrace

 

10.00-10.20 Úvodní slovo předsedy SiS

                   Michal Přibyl

10.20-10.40 Budoucnost surovinových zdrojů pro průmysl výroby žárovzdorných materiálů v ČR

                   Karel Lang, Lukáš Tvrdík, Pavel Kovář, David Zemánek

10.40-11.00 Vliv parametrů jílů na jejich chování a posuzování možností využití

                   Radek Černý

11.00-11.20 Mullitová ostřiva a jejich aplikace v žárovzdorných materiálech

                   David Zemánek, Karel Lang, Lukáš Tvrdík, Lenka Nevřivová

11.20-11.40 Vlastnosti bauxitových ostřiv vyšší kvality a jejich použití v tvarových žáromateriálech

                   Pavel Kovář, Karel Lang

 

12.00-12.50 Oběd

 

12.50-13.10 Potenciální zdroje kritických surovin EU (Critical Raw Materials = CRM) v ČR.

                   Jaromír Starý

13.10-13.30 Příprava právních předpisů v působnosti Českého báňského úřadu v letech 2019 a 2020

                   Ladislav Šouša - text publikace ZDE

13.30-13.50 Doprovodné suroviny získávané při úpravě lithných slíd

                   František Pticen, Petr Rambousek, Petr Bohdálek

13.50-14.10 Pigmenty z odpadů

                   Hana Ovčačíková, Tereza-Klečková Porodová, Jozef Vlček

 

14.10-14.25 Coffee break

 

14.25-14.45 Využití pokročilých přístrojových analytických metod pro charakterizaci koloidních roztoků pro výrobu žáromateriálů

                   Jiří Švec, Lucie Dlabajová, Petr Hrubý, František Šoukal

14.45-15.05 Koloidní roztoky SiO2 a jejich využití v žárovzdorných materiálech

                   Lucie Keršnerová, David Zemánek, Karel Lang, Helena Golasovská

15.05-15.25 Vlastnosti strusek z výroby oceli a možnosti jejich materiálového využití

                   Jozef Vlček, Vlastimil Matějka, Petra Maierová, Hana Ovčačíková, Michaela Topinková

15.25-15.45 3D tisk silikátových materiálů

                   Hana Ovčačíková

 

15.45-16.00  Zakončení konference

 2008 - 2021 © Silikátová společnost České republiky z.s. | www.silikaty.cz | Počet návštěvníků: 135843